کولر گازی جنرال

مرکز پخش

[elfsight_pricing_table id=”1″]

قیمت-کولر-گازی-30000-هزار

لیست قیمت کولرگازی جنرال گلد

Cooler General Gold

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 13/4500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 17/8500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 21/7500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 27/8500000 ریال ( موتور بزرگ )

قیمت-کولر-گازی-30000-هزار

لیست قیمت کولرگازی جنرال زد اچ

Cooler General ZH

با گاز R410 مصرف انرژی A

تا اطلاع ثانوی موجود نمی باشد

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 11/8500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 14/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 18/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 25/8500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس

Cooler General Max

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 11/8500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 17/0500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 20/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 24/2500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال شکار لبخندی

Cooler General Shkar

با گاز R22 مصرف انرژی B

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 12/2500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 17/6500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 21/7500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 23/5500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال دیجنرال

Cooler General D.General

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 12/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 16/2500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 19/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 22/3500000 ریال